Brava!

[English version available]   Meta nħares lejn kif nagħtu nkoraġġiment lit-tfal, tolqotni b’mod partikolari l-kelma ‘Bravu’ jew ‘Brava’, li nużaw bħala titlu li suppost jirregala lit-tfal b’ċertu sens ta’ validament. Bħal ma student avvanzat jiġi mogħti t-titlu ta’ dottorat, jew impjegat titlu ġdid skond il-promotion, jew suldat jingħata skala ta’ Read more…

Good Girl!

[Oriġinaljament miktuba bil-Malti]   Upon observing how we provide encouragement to children, I am particularly struck by the term ‘Good Boy’ or ‘Good Girl’, which we use as a title that is meant to award children with a sense of validation. In the same manner by which an advanced student Read more…